Lle fydd Cerdd Cymru yn ystod SXSW 17?

Cwrdd â phartneriaid The British Music Embassy
10.30am–12.30pm ddydd Mercher 15 Mawrth

British Music Embassy, Latitude 30, 512 San Jacinto

Yn y ddwyawr cewch gyfle i gwrdd â'r partneriaid a'u holi: bydd yno gynrychiolwyr o AIM, y BBC yn Cyflwyno, Cerdd Cymru, Generator Gogledd Iwerddon, PPL, Cymdeithas Hawliau Perfformio ar gyfer Cerddoriaeth, Sefydliad Cymdeithas Hawliau Perfformio, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a'r Adran dros Fasnach Ryngwladol i roi gwybodaeth am eu gwasanaethau a sut i ddatblygu eich busnes yn rhyngwladol. Bydd gan yr Adran dros Fasnach Ryngwladol gynrychiolwyr o'r UDA a Phrydain.

Tocynnau

Rhwydweithio Busnes

Byrddau Crynion Rhyngwladol
11am-1pm ddydd Iau 16 Mawrth

British Music Embassy, Latitude 30, 512 San Jacinto

Sesiwn ddwyawr o rwydweithio i ddod â chynadleddwyr a chwmnïau at ei gilydd o bedwar ban byd i drafod pynciau llosg y diwydiant, adeiladu rhwydweithiau a datblygu cysylltiadau a chyfleoedd busnes.

Tocynnau

Sesiynau Busnes i Fusnes rhyngwladol
11am-1pm ddydd Gwener 17 Mawrth
British Music Embassy, Latitude 30, 512 San Jacinto

Yn y ddwyawr cynigiwn gyfarfodydd 5-10 munud gyda chynifer o fusnesau rhyngwladol ag y sy'n bosibl yn yr amser hwnnw. Bydd y cyfarfodydd hyn yn hwyluso cyflwyno eich hun i bobl a chysylltiadau busnes dros y byd.

Tocynnau

I gysylltu â Cherdd Cymru, cyfweld â'r artistiaid arddangos o Gymru, neu drefnu cyfarfod, e-bostiwch Becci: Becci@lifemedicine.co.uk

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Lle fydd Cerdd Cymru yn ystod SXSW 17?

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni