Pwy yw’r artistiaid o Gymru sy’n perfformio yn SXSW eleni?

CASI

CASI 2017

Mae'n hanu o ogledd Cymru ond erbyn hyn yn byw yn Llundain mae'n byw. Roedd Casi'n uniaith Gymraeg nes iddi gyrraedd ei deg oed ac roedd ei chaneuon cynharaf yn yr iaith honno. A hithau'n 11 oed, ysgrifennodd albwm cysyniadol a capella am fywyd ei doliau Barbi, a gynhwysai fersiwn Gymraeg o'r gân Because of You gan Kelly Clarkson, gan recordio'r cyfan ar ei microffon caraoci Pop Idol. Ni ryddhawyd yr albwm, er mawr syndod. Ei hangerdd oedd cerddoriaeth wrth iddi ymdrechu dysgu Saesneg. Dechreuodd ddarganfod artistiaid o bedwar ban byd a ddefnyddia gerddoriaeth boblogaidd i wrthsefyll gorthrwm a phrotestio.

Gwefan: dearcasi.com
Facebook: casimusic
Twitter: dearcasi
Cyswllt: katiet@rocnation.com

Chain of Flowers

Chain of Flowers

Un o'r bandiau gorau o Brydain ers blynyddoedd, mae'n cymharu'n ffafriol â The Smiths, Joy Division, Eagulls, Iceage, Ceremony a The Cure. Teithiodd a pherfformiodd dros Brydain gyda The Fall, Chameleons, Ceremony, A Place To Bury Strangers, Nothing ac Eagulls, ymhlith eraill.

Y llynedd recordiwyd a rhyddhawyd eu halbwm llawn cyntaf sy'n dwyn enw'r band ei hun a chafodd adolygiadau gwych a chwaraewyd yr albwm yn eang o Radio 6 i KEXP. Rhyddha record saith modfedd ar Blackest Ever Black yn Chwefror 2017.

Gwefan: www.flowersinchains.com
Facebook: flowersinchains
Twitter: flowersinchains
Rheolaeth: annajleong@gmail.com
Band: flowersinchains@gmail.com

Cyfle arddangos talent:

8.25pm ddydd Mercher 15 Mawrth
Cyfle Arddangos Ground Control, Sidewinder, 715 Stryd Red River, Awstin

3.50pm ddydd Iau 16 Mawrth
British Music Embassy*, 512 San Jacinto Blvd Awstin

3pm ddydd Sadwrn 18 Mawrth
Parti Dydd Music for Listeners, El Sapo, 1900 Heol Manor, Awstin

*Ateber: www.britishmusicembassy.com
*Rhoddir blaenoriaeth i bobl â bathodyn a breichledi swyddogol

Dan Bettridge

Dan Bettridge

Bob tro yr â pethau o chwith yn y byd roc, daw rhywun heibio i adfer y cwbl. Mae Dan yn 23 oed ac yn canu o'i galon friw.

Canmolwyd ei record estynedig gyntaf, Hunter's Heart, gan Huw Stephens ar Radio 1 a chan Dermot O'Leary ar Radio 2 yn gerddoriaeth y tu hwnt i ystyriaethau amser ac oed.

Cafodd gefnogaeth gan Whispering Bob Harris ar ôl iddo berfformio mewn sesiwn Under the Apple Tree yng Ngŵyl Tryc yn 2015. Wedyn, dewisodd Bob Dan am sesiwn arbennig yn y BBC yn Cyflwyno ar Radio 2 yn sesiwn Maida Vale gan ei wahodd i berfformio yng Ngŵyl gyntaf UTAT yn Neuadd Cadwgan yn 2016.

Perfformiodd yng Ngŵyl y Gelli, y Dyn Gwyrdd a Gŵyl rhif 6 ac yn Wythnos Gerddorol Canada, NXNE a Marathon Cerddorol CMJ; cefnogodd Band of Horses a Jack Savoretti, ân sesiynau ar Radio 2, BBC Wales a BBC Llundain, mae Dan Bettridge yn ennyn sylw.

Bydd yn perfformio yn SXSW 2017.

Gwefan: danbettridge.com
Facebook: danbettridgemusic
Twitter: danbettridge
Cyswllt: charl@lttmusicmanagement.com / charlfinal@gmail.com

Cyfle arddangos talent:

11pm ddydd Iau 16 Mawrth
Parti Dydd Music for Listeners, El Sapo, 1900 Heol Manor, Awstin

8.30pm Dydd Gwener 17 Mawrth
Yr Ystafell Fictoraidd yn The Driskill, 604 Stryd Brazos. Awstin

Meilyr Jones

Meilyr Jones

Aelod o’r band Race Horses yn wreiddiol, aeth i Academi Gerdd Frenhinol ar ôl i’r band chwalu gan roi’r ffidil yn y to yno ar ôl tair blynedd. Ar ôl sawl blwyddyn o ganfod ei sŵn, rhyddhaodd ei albwm cyntaf, 2013, sy’n gyfoeth o ddylanwadau cerddorol. Mae tinc o faróc, chwythbrennau a harpsicord.

Mae recordiad o chwaraewr acordion o Siapan y cyfarfu ag ef yn Rhufain, ychydig careoci ar ffôn symudol, detholyn o Rebel Rebel gan David Bowie ac organ o eglwys ym Mryste.

Gwefan: meilyrjones.com
Facebook: meilyrjonesmusic
Twitter:
meilyrjones
Cyswllt: pete@moshimoshimusic.com

Cyfle arddangos talent:

2.10pm ddydd Mercher 15 Mawrth
British Music Embassy*, 512 San Jacinto Blvd Awstin

10pm ddydd Iau 16 Mawrth
British Music Embassy*, 512 San Jacinto Blvd Awstin

*Ateber: www.britishmusicembassy.com
*Rhoddir blaenoriaeth i bobl â bathodyn a breichledi swyddogol

The Sandinistas

Sandinistas

Gan ymddangos megis bom o’r cymoedd, maent yn gymysgedd o gerddoriaeth bync a’r Don Newydd o’r byd roc. Eu dylanwadau yw’r Clash a’r Rolling Stones a chynhyrchant ganeuon tair munud. Mae eu record sengl gyntaf, Ready To Blow, yn glatsiad yn eich wyneb. Datganiad i’r byd yw eu dicter a’u hagwedd.

Cawsant gefnogaeth gadarn gan Huw Stephens (Radio 1) a John Kennedy (Radio X). Rhyddhawyd Ready to Blow ar 30 Medi ar Recordiau Riverman a chafodd ei chwarae ar Soccer AM, Fred Perry ac ar y radio yn America, Prydain a Siapan.

Facebook thesandinistas
Twitter: sandinistas
Cyswllt: phil@bandwagonmgmt.co.uk

Cyfle arddangos talent:

3pm ddydd Iau 16 Mawrth
British Music Embassy*, 512 San Jacinto Blvd Awstin

9pm ddydd Gwener 17 Mawrth
British Music Embassy*, 512 San Jacinto Blvd Awstin

*Ateber: www.britishmusicembassy.com
*Rhoddir blaenoriaeth i bobl â bathodyn a breichledi swyddogol


Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Pwy yw’r artistiaid o Gymru sy’n perfformio yn SXSW eleni?

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni