Beth yw gweithgareddau Cymru yn SXSW?

Mae Cerdd Cymru : Music Wales yn cymryd rhan yng Ngherddoriaeth Prydain ym mhartneriaeth SXSW lle mae gennym bresenoldeb yn y ffair fasnach ac mae ganddynt artistiaid o Gymru yn perfformio yn y British Music Embassy. Partneriaeth yw’r British Music Embassy rhwng asiantaethau’r llywodraeth/asiantaethau cerddoriaeth megis Cerdd Cymru: Music Wales, Generator NI a Plugged in Yorkshire a sefydliadau sector preifat fel PRS for Music.

BME 2016

Os ydych chi’n bwriadu mynd draw i SXSW cysylltwch ag info@wai.org.uk a gadewch inni wybod pa weithgaredd y byddwch yn cymryd rhan ynddo.

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Beth yw gweithgareddau Cymru yn SXSW?

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni