Hanes

Mae gan Gymru hanes hir o frwydrau dros annibyniaeth a hunaniaeth. Ers y 15fed ganrif cafodd ei llywodraethu gan Loegr. Ond, gyda chreu Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym 1999, gwelwyd cychwyn ar gyfnod newydd yn ei hanes. Am y tro cyntaf, gallai Gweinidogion Cymreig, wedi eu lleoli yng Nghymru, greu polisïau a rheoliadau, oedd wedi eu saernïo yn benodol ar gyfer Cymru ac yn aml yn wahanol i’r rhai a fodolai yng ngweddill y DU. Gwelir cestyll hynafol ar draws y wlad ac mae modd ymweld â’r cestyll hyn heddiw.

Darllen pellach:

Yr Academi Gymreig: Gwyddoniadur Cymru, Gwasg Prifysgol Cymru
http://www.encyclopaediaofwales.com/english/home

'The Matter of Wales: Epic Views of a Small Country' gan Jan Morris

'Hanes Cymru' gan John Davies

'Delweddu’r Genedl (Diwylliant Gweledol Cymru)' gan Peter Lord

Walesonline: http://www.walesonline.co.uk/

Llyfrgell Genedlaethol Cymru: http://www.llgc.org.uk/index.php?id=122

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Hanes

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni