Yr hyn a wnawn

Mae gan Cerdd Cymru : Music Wales dri amcan:

1) Cyflymu’r sector cerddoriaeth parod-i-allforio yng Nghymru
2) Hyrwyddo cerddoriaeth Cymru’n rhyngwladol
3) Dod a llwyfan y byd i Gymru


I gyflawni hyn bydd Cerdd Cymru : Music Wales yn:

• datblygu a gweithredu prosiectau sy’n cyrraedd amcanion Cerdd Cymru : Music Wales
• datblygu partneriaethau gwaith pellach gyda sefydliadau eraill sy’n rhannu’r un weledigaeth a fedr gyfrannu profiad a gwybodaeth i brosiectau Cerdd Cymru : Music Wales
• datblygu proseictau sy’n cefnogi'r gwerthoedd craidd, sef creadigrwydd, safon, parodrwydd masnachol, cynaladwyedd a pharhad


Byddwn yn gweithio i gynnig:

• Cyfleoedd i fentrau cerddoriaeth a cherddorion i ddatblygu sgiliau, arferion da a chysylltiadau er mwyn masnachu’n rhyngwladol
• Cyfleoedd i gwmniau a cherddorion parod i arddangos mewn arddangosfeydd rhyngwladol allweddol
• Darparu gwell haenau o wybodaeth i ddiwydiant a cherddorion profesiynnol i feddu gwybodaeth am sector gerddoriaeth Cymru
• Datblygiad parhaol proffesiynol i fentrau a cherddorion â golygon rhyngwladol i gynnal ymarfer gorau


Am fwy o wybodaeth cysylltwch â info@cerddcymru.com

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Yr hyn a wnawn

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni