Partneriaid

Sefydlwyd Cerdd Cymru : Music Wales mewn partneriaeth â Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig ac fe'i rheolir gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Cyngor Celfyddydau Cymru.

Mae Cyngor Caerdydd, Motorpoint Arena a Canolfan Mileniwm Cymru yn Gyfarwyddwyr ar Cerdd Cymru : Music Wales, ac rydym yn cael ein cefnogi gan Lywodraeth Cymru a'r Cyngor Prydeinig.

Mae Cerdd Cymru : Music Wales yn gweithio mewn partneriaeth â cherddorion a'r diwydiannau cerdd yng Nghymru, y DU a thu hwnt, i ddatblygu cyfleoedd rhyngwladol sydd o fudd i Gymru yn economaidd ac yn ddiwylliannol, un enghraifft oedd WOMEX 2013 Caerdydd.

Am wybodaeth pellach ynglyn a sefydliadau cefnogol Cerdd Cymru : Music Wales cliciwch yma.

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Partneriaid

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni